เลือกประเภทที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม
 
New คือต้องการลงโปรแกรมในเครื่องคอมฯ ใหม่ที่ยังไม่เคยลงปลาทองเลย  
 
Format คือต้องการลงโปรแกรมอีกครั้งในเครื่องคอมฯเดิมหลังจาก Format เครื่องมา
 
Update คือต้องการ Update ข้อมูลโปรแกรมให้เป็น Version ล่าสุด