โปรแกรมปลาทอง ( PlaThong )
  โปรแกรมปลาทอง (PlaThong)   มีด้วยกันทั้งหมด 3 ชื่อ
      1. PlaThong
สำหรับตัวแทนเครือนำทอง
      2. PlaThong Special สำหรับตัวแทนทั่วไป
      3. PlaThong Plus สำหรับตัวแทนเครือนำทอง & ตัวแทนทั่วไป
โปรดอ่านข้อความก่อนเลือกโปรแกรมที่จะ Download
หมายเหตุ : ถ้าโหลดโปรแกรมผิดพร้อมติดตั้งเข้าเครื่อง จนทำให้โปรแกรมเก่าเสียหาย รวมถึงหากเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไปแล้ว ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    สำหรับเครื่องคอมฯ ที่เคยลงโปรแกรมครั้งแรกก่อน 19/01/2556        
 
 
  1. PlaThong >เป็นโปรแกรมสำหรับตัวแทนเครือนำทองเท่านั้น      
               ( สำหรับใบสมัคร No 10001 > No 15300  ลง Update หรือ Format เท่านั้น )      
           >>> เป็นโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมฯ ที่เคยลงโปรแกรมไว้แล้ว ก่อน 19/01/2556 และต้องการ Update ข้อมูล    
  Download             หรือ Format เครื่องคอมฯ ,ซ่อมเครื่องคอมฯ มาแล้วต้องการลงโปรแกรมอีกครั้งในเครื่องคอมฯ ตัวเดิม    
       
 
 
  2. PlaThong Special >เป็นโปรแกรมสำหรับตัวแทนทั่วไป      
               ( สำหรับใบสมัคร No 20001 > No 41000  ลง Update หรือ Format เท่านั้น )      
           >>> เป็นโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมฯ ที่เคยลงโปรแกรมไว้แล้ว ก่อน 19/01/2556 และต้องการ Update ข้อมูล    
  Download             หรือ Format เครื่องคอมฯ ,ซ่อมเครื่องคอมฯ มาแล้วต้องการลงโปรแกรมอีกครั้งในเครื่องคอมฯ ตัวเดิม    
                         
    สำหรับเครื่องคอมฯ ที่เคยลงโปรแกรมครั้งแรกหลังจาก 19/01/2556      
    หรือเครืองคอมฯ ที่ต้องการลงโปรแกรมใหม่ (New) ณ.ปัจจุบัน    
 
 
  3. PlaThong Plus > เป็นโปรแกรมสำหรับตัวแทนทุกท่าน      
              ( ตัวแทนเครือนำทอง หรือ ตัวแทนทั่วไป ให้ใช้โปรแกรมตัวเดียวกัน )       
           >>> เป็นโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมฯ ที่ต้องการลง New ,Update หรือ Format      
  Download             กรณี Update หรือ Format สำหรับเครื่องคอมฯ ที่เคยลง PlaThong Plus ไว้แล้วเท่านั้น      
      กรณี Format จะไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยต้องเก็บเลข Register เอาไว้ และจะต้องลงโปรแกรมเป็น Version เดิมที่เคยลงไว้ (เลข Ref ต้องเหมือนเดิม)  
                         
** เรียนทุกท่านที่ใช้โปรแกรมกรุณาส่ง Email พร้อมระบุ เลขที่ใบสมัคร ของท่านมาที่ plathong.nt@gmail.com เพื่อรับข่าวสารแจ้งการอัพเดท**